לוח זמנים לשבת פרשת מטות
Times for Shabbos 
Parshas Matos


מנחה גדולה

13:30


Mincha Gedola


מנחה מוקדמת


17:58


Early Mincha

פלג המנחה


(לא להדליק לפני)


18:18

Plag HaMincha

(Don’t light candles before)

הדלקת נרות 20/40


19:08/19:28


Candle Lighting 
20/40

מנחה


19:31


Mincha

שקיעה


19:48


Sunset

שחרית