לוח זמנים לשבת פרשת דברים
Times for Shabbos
Parshas Devorim 

מנחה גדולה 13:30 Mincha Gedola
מנחה מוקדמת 17:51 Early Mincha
פלג המנחה

(לא להדליק לפני)

18:11 Plag HaMincha

(Don’t light candles before)

הדלקת נרות 20/40 18:59/19:19 Candle Lighting 20/40
מנחה 19:22 Mincha
שקיעה 19:39 Sunset
שיעור בהשקפה – ספר המביט 07:45 Hashkafa – HaMabit
שחרית 08:00 Shacharis
ס”ז ק”ש מ”א/גר”א 09:21/08:30 Kriyas Shema
מנחה א’ 13:30 Mincha 1
מנחה ב’ 16:00 Mincha 2
אבות ובנים 17:00 Avos uBanim
שבת שמוז (לגברים) 17:30 Shabbos Shmooz (for men)
מנחה ג’ 18:00 Mincha 3
שיעור פרקי אבות (אנגלית) 18:25 Pirkei Avos Shiur
שקיעה 19:39 Sunset
מעריב א’ 20:16 Maariv 1
מעריב ב’ 20:39 Maariv 2

 

 

Weekday Times

Shacharis

Minyon 1         Sun – Fri 06:20; Rosh Chodesh 06:10

Minyon 2         Sun – Fri 07:15

Minyon 3         Sun -Thu 08:05, Fri 08:15

Mincha

Minyon 1         Sun -Thu 13:15** + a few minutes

Minyon 2         Sun -Thu 15:15

Minyon 3         Sun -Thu 19:00

Maariv Minyon 1        Sun -Thu 20 minutes after Shkiya Minyon 2        Sun -Thu 21:00

 

Avos Ubonim Programs

Avos Ubanim for all ages – Shabbos afternoon: 16:30-18:00 Junior Avos Ubanim  (aged 3-7) learn for 30 minutes Regular Avos Ubanim (ages 7+) learn for 60 minutes

Help keep the children learning!! Avos Ubonim is looking for sponsors. Contact Micha Kushner at 054-248-7883 for details.