דרשת שבת הגדול

By Moreinu HaRav שליט”א

Will be at 17:15

מנחה: 13:30/16:00/18:00

The עזרת נשים will be open

לדוברי עברית

מורינו הרב שליט”א ימסור

דרשת שבת הגדול בעברית (בגירסא מקוצרת)

בע”ה בליל ש”ק בשעה 22:00