שבח והודאה להקב”ה
אנו מודיעים על פדיון הבן של בנינו ונכדינו
ביום ו’ לסדר “אך פדה…את בכור”
באולם “נר מנחם” שע”י בית הכנסת “ערוך לנר”
בשעה 10:00
רחוב הרב דרוק 95, רמת שלמה, ירושלים ת”ו

דוד יעקב זכריש ורעיתו
אברהם ברוך זכריש ומשפחתו

With praise and thanksgiving to Hashem
We announce the Pidyon Haben of our son and grandson
Friday, June 20 at 10:00
In the Neir Menachem Hall adjacent to the Aroch Laneir Shul, 95 Rabbi Druk Street Ramat Shlomo, Jerusalem

Mr. & Mrs. Dovid Yaakov Zachariash
Rabbi & Mrs. Avrohom Boruch Zachariash and family