זמני תפילה י’ טבת תשע”ד

Davening Times for 10 Teves 5774

 

תחילת הצום Start of Fast

5.11

שחרית א’

6.10

שחרית ב’

7.15

שחרית ג’

8.15

מנחה א’

12:30

מנחה ב’

16.10

הדלקת נרות Candle lighting

16.01/16.21

סוף הצום End of Fast

קידוש
The fast ends when you make Kiddush at your Shabbos table.