שחרית Shacharis

מנין א’      א’ – ו’    6.10
מנין ב’      א’ – ו’    7.15
מנין ג’       א’ – ו’    8.15

מנחה Mincha

 מנין א’ 13.00
מנין ב’ 15.15
מנין ג’ 16.15
ערב שבת קודש פ’ מקץ 12.30, 13.00, 16.22

מעריב Maariv

According to the Rav’s instructions: Those who light after Maariv shouldn’t tarry after Davening, but light as soon as possible

מנין א’      17:00
מנין ב’      17.30
מנין ג’       19.00
מנין ד’      21.00
מנין ה’      22.15