זמני תפילה
צום י’ טבת
יום א’

שחרית:   6.10, 7.15 ,8.15
מנחה:  13.00, 15.15, 16.05
ערבית: 17.05, 19.00, 21.00, 22.25
סוף תענית:    17.11