שעון קיץ

לידיעת הציבור:

כפי שפורסם באתר משרד הפנים, שעון הקיץ יחול בע”ה מיום ו’ ז’ ניסן, 30/3/2012

Israel Summer Time

As published on the Misrad Hapnim website, summer time will start on Friday 30th March, 2012

הגבאים