מבצעירותו, גר בעל השפת אמת עם סביו בעל החידושי הרי”ם. מנהגו של הצדיק הצעיר היה להשכים מוקדם בבוקר ללימודיו. למרות המנהג הקבוע, לילה אחד ההתמדה פקדה את לימודו ובעל השפת אמת למד עד כמעט זמן עלות השחר. כמובן, הוא לא הצליח להשכים קום בבוקר למחרת. כשראה אותו סבו עדיין “מתענג” על מיטתו העיר לו בחריפות שאין “שינת שחרית” ראויה לו כלל ועליו להקפיד על זמני קימה סבירים. לאחר שסיים סבו את שיחת המוסר, הסביר הצדיק הצעיר שלמד כמעט כל הלילה ולכן נאלץ לאחר את קימתו בבוקר זה. לאור ההסבר, שאל הסבא את נכדו “אז למה החרשת כשהתחלתי להעיר לך ? הרי היתה לך סיבה מוצדקת לחלוטין, למה לשמוע את כל שיחת המוסר אם היא איננה מכוונת להתנהגות שלך ?” לכך ענה בעל השפת אמת, “למדתי את זה מהתנהגותם של בני גד ובני ראובן”, והמשיך והסביר שבני גד ובני ראובן הציגו את בקשתם לפני משה רבינו. מיד כששמע משה רבינו את כוונתם הטיף להם מוסר חריף במיוחד על רצונם ואפילו האשים אותם בהפריית “תרבות אנשים חוטאים”. רק לאחר ששמעו את כל “חסרונותיהם” ממשה רבינו, הסבירו בני גד ובני ראובן על כוונותיהם להילחם כחלוצים ולא לנטוש את אחייהם בכיבוש הארץ. הרי היכולת היתה בידי בני גד ובני ראובן לקטוע את משה רבינו ולהסביר לו שאין כוונתם כמו שהוא מתאר, אבל הם “ספגו” את כל השיחה ורק אחר כך פרסו דבריהם. וכך גם אני עשיתי, אמר הצדיק הצעיר, זכותי היא זו לשמוע דברי מוסר וחיזוק יראת שמים ממך, זיידע.

עכשיו, בימי בין המצרים, אנחנו מתפנים לעבוד יותר על עבודתינו בין אדם לחבירו. לפעמים, אנחנו מואשמים במעשה או כוונה באופן לא מוצדק. אולי חשבו שלא סידרנו בלגן מסויים ואולי ישנם ספרי לימוד או סידורים שלא הוחזרו למקומם. בעת שמיעת “שיחות מוסר” אלו – הבה נזכור את לקחו של בעל השפת אמת, אפילו אם לא בצדק, תמיד שווה לשמוע ולהפנים דברי מוסר.

אבל לא כל דברי מוסר הם זהים להערות של בעל החידושי הרי”ם. וכולנו מכירים הערות שאינם מכוונות לטוב או אינם טעונות באהבה לזולת ואיכפתיות ממנו. בכל זאת, גם ל”שיחות” אלו נוכל להקשיב בכדי לגמול חסד עם המטיף. הרי הערות טעונות אלו הם פרי לחצים פנימיים או אירועים אחרים. אם נבליג מעט על כבודינו ו”נקבל” את המוסר הזה – אנחנו בעצם עוזרים לאדם לפרוק מעט מהחבילות הפנימיות שהוא סוחב. וגם מעשה שכזה – להיות “מעביר על מידותיו” יזקף לזכותינו. במיוחד בימי בין המצרים אלו, מעשה שכזה יכול להרבות באהבת חינם ולקרב את הגאולה השלימה.