בשנותיו המבוגרות, כשהחפץ חיים כבר היה חלש והתקשה לנוע, ביקש הרב חיים עוזר שהוא יבוא מראדין לווילנה כדי לדבר על עניני טהרת המשפחה. הרב חיים היה משוכנע שהפשטות והטוהר של החפץ חיים בהחלט יביאו לתוצאות חיוביות בקהילת וילנה. המקורבים לחפץ חיים ניסו להניא אותו מלעבור את המסע הזה, בשל הסכנה שבנסיעה ארוכה בגילו.

בסופו של דבר, החפץ חיים החליט ללכת. בליל שבת דיבר ליותר מ-6000 נשים ובבוקר ליותר מ-6000 גברים – ודבריו התקבלו בחמימות. בזמן סעודה שלישית קיבלו מספר מצומצם של אנשים את הזכות להיות כמה רגעים ביחידות עם החפץ חיים, או להביט בפניו הקדושים, או לקבל עצות בחיים, או לשאול שאלות הלכתיות. איש אחד בא לשאול את החפץ חיים על איזו עצה. לאחר שהחפץ חיים ענה לו, החפץ חיים חפן ידיו של האיש בידים שלו ודיבר איתו דברי עידוד של חיזוק, אמונה וביטחון. לאחר שהאיש יצא, המלווים של החפץ חיים שמעו אותו ממלמל עם עצמו “כל הנסיעה לווילנה היתה כדאית כדי לעזור ליהודי הזה”. עם כל המילים החמות שנאמרו בנאומים להמונים והתקבלו ברצון, החפץ חיים לא היה בטוח שהם עשו רושם על המאזינים. אבל, הפגישה עם הבן אדם הזה, שנראתה כמקרית ביחס לשאר הארועים בשבת, אולי היתה מטרתו האמיתית של מסעו הממושך לווילנה.

לפעמים אנחנו מהרהרים – האם זו שיחת המוסר הארוכה, החיבוק החם, או לפעמים רק שיחת טלפון ממישהו אכפתי, שנותן לנו את האומץ ואת היכולת לסבול את התקופות הקשות. כשספר בראשית מגיע אל קיצו, וכלל ישראל עומדים על סף הגלות במצרים, ברור כי למרות ששתים עשרה השבטים היו עם יעקב אביהם במשך כל השנים האלו, הייחודיות של הברכות הללו נתנה לכולם את הכוח להשיג את מטרותיהם.

יש לי בן-דוד – היום ראש ישיבה מכובד באמריקה – שהוא אדם מחושב ומתוכנן היטב. בנו (היום בוגר ונשוי) מתאר את האירוע המיוחד בו הוא היה נענש על ידי אביו. אביו היה קורא לו בפנים זועמות ומסביר מה הוא עשה לא בסדר, ואז הוא ביקש את בנו לחזור על זה בפניו. רק לאחר מכן העניש את בנו את העונש שמגיע לו. דקות ספורות לאחר שקבל את העונש, האבא היה מוכן שבנו יבקש סליחה. ולאחר שהילד התנצל, האב חיבק ונישק אותו ואמר, “בוא נמשיך הלאה”. הבן הזה סיפר לי שהחיבוק והנשיקה שקיבל אחרי העונש העניקו לו את קשר מיוחד עם אביו.

כשהיינו בגלות מצרים, זעקנו לה’. הזעקה הזאת הצמיחה יחסים מיוחדים עם ה’, שבתורה מצוין “וידע ה'”. בשבועות הבאים, כשנעבור לספר שמות, שנזכה להרגיש האהבה מה’. חזק חזק ונתחזק!