“החודש הזה לכם, ראש חודשים: ראשון הוא לכם, לחודשי השנה” (שמות י”ב ב’)

בפרשה זו קבלנו את המצווה הראשונה כ’בני ישראל’, “קידוש החודש”. המלה חֹדֶשׁ באה מהשורש ‘לחדש’, והמצווה הזאת מתייחסת לחידושו של הירח. אנחנו מכירים את ההבדל בין חודש בשנה הירחית שהירח באמת מתחדש , לבין “חודש” בשנה השימשית שהוא רק חלוקה אקראית של 365 ימים ל12 חלקים שווים.

ה’ נתן התחדשות של הירח כמתנה לכלל ישראל, כפי שאנו אומרים בקידוש לבנה: “וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו”

אבל האם הירח באמת מתחדש?, שואל רבינו יונה במסכת ברכות. הלא כל אסטרונום יכול לקבוע מראש בכל היבט של מופעי הירח. שהם רק חלקי מחזור החודשי, בלי התחדשות אמיתית – בדיוק כמו מערכת השמש. רבינו יונה עונה שכיוון שהוא נראה לנו כמתחדש בכל חודש, החידוש הזה לכאורה מספיק לנו כדי לברך עליו.

מזה הייתי אומר כי בחיים שלנו, הזדמנות שנייה לעשות את אותו הדבר גם יכולה להיחשב כחדשה. לדוגמא, לפני פסח, נשים רבות מתכווצות למחשבה של כל העבודות הנדרשות להכין את הבית – כפי שהם עושים מדי שנה. גם האבות מצפים להזדמנות לנהל את הסדר וללמד את סיפור יציאת מצרים לילדיהם – כפי שהם עושים מדי שנה. אבל כאשר השנה הבאה מגיעה, וכל אדם חוזר לתפקידים הרגילים שלהם, וזה נראה כאילו לא יקרה שום דבר חדש, אכן, מאחר שלכל אחד יש הזדמנות נוספת לבצע את אותה המצווה בצורה יותר טובה, זה גם נחשב כמצווה חדשה.

הרב גדליה שור מסביר את זה ברמה רוחנית, והוא מציין כי פסח – הזמן שבו נולד כלל ישראל כעם – הוא חודש האביב, תקופת חידושו של העולם הגשמי, שהוא למעשה תוצאה מהמישור הרוחני. כאשר “חידוש” חודר מעולם הרוחני לתוך עולם הטבעי, באמת יש חידוש, אבל החידוש יהיה מצועף בעולם הטבעי כתופעה חוזרת. לכן, כאשר יש ירח חדש, במציאות, זה חידוש מוחלט. אף שהדרך שבה אנו קולטים אותו באופן פיזי הוא כמחזור הירח.

בספרי הקודש כתוב שבזמן שאנו קוראים את פרשה השבוע, את האנרגיה הרוחנית של הפרשה נמצא לפנינו, מוכן לגשת. למרות שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו בעיצומו של החורף בלי דבר חדש סביבנו, יש לנו את האנרגיה “החדשה” של פרשת השבוע המכיל “החודש הזה לכם”, אשר יכול להניק לנו את היכולת להתחבר לסיפור יציאת מצרים. אל תתנו להזדמנות הזאת פשוט לחמוק מבין האצבעות בקורו של החורף. תתחדשו על ידי גישה לכח ה”על טבעי” שמקרינה פרשת השבוע.