אברהם הוליד את יצחקדבר אחר, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק,  לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו, מה עשה הקב”ה, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק! (רש״י  בראשית כד:מב)

ניתן לשאול שאלה בסיסית על פירושו של רש”י – למה יוחסו השמועות המשמיצות ל”ליצני הדור”? הרי המסקנה היא טבעית ואף מתבקשת – שנים רבות אברהם ושרה נשואים ללא בנים ותשעה חודשים לאחר שנלקחה שרה בשבי – הרי לה בן!

הקהילת יצחק מסביר שאכן כולם באמת ידעו שלא ייתכן שאבימלך אכן הוליד את יצחק – כי הרי כולם שמעו על העונש האדיר שהקב”ה הטיל על ביתו של אבימלך (“אשר עצר” בראשית כ:ט ורש”י שם).

אמנם, העובדות הם לא מעצור בשביל “ליצני הדור”. כרוכלים ממולחים, הם יגידו ויפרסמו מה שנשמע טוב – מה שיוכלו “למכור” בהכי הרבה. אפילו ניסים נורא מרשימים ירדו לאט לאט מהפרק אבל דבה מופרכת ועסיסית – תאריך ימים ותסופר שוב ושוב. אז בעצם, ליצני הדור – ונטייתם להוציא דבה –  “הכריעו את ידו” של הקב”ה לחתום על יחוסו של יצחק.

נוכל גם להבין את דברי ה”ליצנות” כדברי שטות מסויימים. הרי בזמן הליכת שרה לשבי היה אברהם כבר אב לבן (ישמעאל שהיה בן 13) אז סיבת העקרות התבררה כשוכנת עם שרה אמנו – וכל אמירה כנגד היא אכן ליצנות.

אבל שוב, נראה כי מהות הליצן היא התבטאות כפי פרי דמיונם הזדוני ולא כפי המציאות.

ואנו? איך העולם נראה ממבטינו?