נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה  בְּדֹרֹתָיו (בראשית ו:ט)

אנחנו עומדים כרגע לאחר הימים הנוראים – טעונים אמונה ובטחון בבורא עולם. כשנסתכל על נח ה”איש צדיק, תמים היה בדורותיו” שנסה להשפיע על אחרים לעבוד את הבורא. נסה, אבל לא הצליח. נשאל את עצמינו – למה ? מה חסר לנח ולמפעל הקירוב לבבות שלו ?

אפשרות אחת היא כך – חז”ל משווים בין נח לאברהם אבינו. יש מרבותינו שאומרים שאילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. איך נביו מאמר חז”ל זה ?! הרי הקב”ה העיד עליו שהוא צדיק – הדרך מ”צדיק” ל”כלום” היא ארוכה מאוד ! ?

אברהם אבינו עסק כל חייו בקירוב לבבות – עסק והצליח. נשאל את עצמינו מהיכן נבעה הצלחתו ? ואיך משתווה הצלחתו לעומת כשלונו של נח ? ייתכן שהתשובה היא לא רק להאמין בבורא עולם ובעבודתו אבל גם להתרגש מזה. אברהם אבינו הדביק אחרים על ידי הרגש והדבקות שלו בקב”ה אבל נח לא התרגש ולכן לא השפיע.

השבת הזאת היא ”שבת עולמית“ – הזדמנות להושיט יד ולהשפיע על אחינו. בואו ונלמד מאברהם אבינו – לא רק לבצע את המצוות באופן טכני – אלא לתת לאש הרגש לבעור גבוה בתוכינו – ובעז”ה נראה הצלחה רבה.