פעמים אנו שואלים את עצמינו, איך מתקיימים בגלות הארוכה הזאת. בעולם שמפוצץ ברעיונות רוח ותרבויות אין ספור, איך יכול להיות שהיהדות תשרוד ? נכון, יש לנו כבר את הזכות הסטטיסטית. אבל מה מקור ויסוד התמדה זו ?בעל חידושי הרי”ם מבאר לנו שבעצם, הסוללה הבלתי נגמרת שלנו היא יעקב אבינו. אנחנו ממשיכים להתקיים כעם כי – “ויחי יעקב” – יעקב אבינו לא מת. ואפילו בגלות מצרים, אמתתו של יעקב (תתן אמת ליעקב) תשרוד.

פעם שמעתי את הרעיון הבא: יותר קל לזכור אמת אחת מאשר חפיסה של שקרים. אחת מיופיי היהדות היא שאין לנו שום סוד להחביא. שום דבר לא קרא מאחורי פרגוד מוסתר. אלא, כל העולם היה עד למתן תורה וקריעת ים סוף. אבל היהדות הגלויה לעין כל היא לא הניסים בלבד. אלא ההגמרא מלאה בנסיונות והוכחות שבסוף דבר נדחות. וגם ההוא אמינות הנידחות הם חלק מאמיתה של תורה.

יום שבת קודש הוא מסוגל במיוחד לענין זה. שבת הוא יום שהאמת היא גלויה לכל. לפי דבריו של השפת אמת, זהו פירוש מעלת ה”מעין עולם הבא” של שבת.

עם סיומו של ספר האבות והתחלתה של סיפור גלות מצרים, נשאב כח מהעובדה שהאמת תשרוד ותעלה עוד. וכמו שהענין נכון ברמה הלאומית, כך גם בחיינו הפרטיים, אם רק נביט על חיינו במבט האמת, נוכל לברור את עיקר מהתפל.

חזק חזק ונתחזק. הבה נרשה לאמת של ספר בראשית להוביל אותנו לגאולה לאומית ועצמית.